Avrupa Ortak Dil Kriterleri

 

 
Aktif Eğitim Merkezi tarafından verilmekte olan İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, İtalyanca ve Hollandaca (Felemenkçe) eğitim programları, Avrupa Birliği'ne uyum sürecinde yabancı dil eğitimi ve öğretiminde standart olan Avrupa Ortak Dil Kriterleri (Common European Framework of Reference for Language Teaching, Learning, Assesment) kaynak alınarak tasarlanmıştır.
 
Dil öğrenimine yönelik yeterlilik seviyeleri (A1, A2, B1, B2, C1 ve C2) bu kriterler tarafından belirlenmiş olup, Aktif Eğitim Merkezi yabancı dil eğitimleri programlarında uygulanmaktadır. Amacımız, lise öğrencilerinden, üniversite öğrencilerine ve profesyonellere kadar uzanan katılımcı aralığında, bireyleri sektörlerinde farklı ve avantajlı duruma getirmek ve günümüz şartlarında rekabet edebilir konuma taşımaktır. Avrupa Ortak Dil Kriterleri seviyelerini tamamlayanlar (A1-C2) duyduğu ve okuduğu her şeyi kolayca anlayabilir, farklı yazılı ya da sözlü kaynaklardan edindiği bilgiyi özetleyebilir, bu kaynaklara dayalı olarak bir tartışmayı yapılandırabilir, akıcı ve doğal bir anlatım ile sunabilir, Akıcı bir dil kullanarak kendini tam anlamıyla ifade edebilir. Karmaşık durumlarda bile kendini ifade ederken ince anlam farklarından yararlanabilir.

Avrupa Ortak Dil Kriterleri Nedir?

Avrupa Ortak Dil Kriterleri, dil öğrenim seviyelerini net, anlaşılır standardlarla belirleyen ve dili öğrenen kişinin hangi seviyede neler yapabileceğini açıklayan, Avrupa Konseyi tarafından belirlenmiş bir programdır. Şu anda birçok AB, AB adayı ve AB dışındaki ülkeler tarafından uygulanmaktadır. Bu kriterlere göre yabancı dil bilgisi seviyeleri A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 şeklinde 6 seviyeden oluşmaktadır. Seviyelerin ayrıntılı açıklamalarını European Language Portfolio websitesinden bulabilirsiniz.

Avrupa Ortak Dil Kriterleri dil becerilerini beş ana grupta toplamaktadır:

• Dinleme

• Okuma

• Karşılıklı Konuşma (Dialog)

• Sözlü Anlatım (Monolog)

• Yazılı Anlatım

Öğretim çağdaş iletişim metodolojisi kullanılarak beş becerinin de dengeli geliştirilmesi ile gerçekleştirilmektedir.

Avrupa Ortak Dil Kriterlerine Göre Dil Seviyeleri:

 

Sınırlı dil kullanımı
A1 A2
Somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayattaki alışıldık ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilir ve bunlarla kendini ifade edebilir. Kendini ve başkalarını tanıtabilir, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik (nerde oturdukları, kimleri tanıdıkları gibi) sorular sorabilir ve bu türden sorulara yanıt verebilir. Eğer konuştuğu kişiler yavaş ve anlaşılır konuşuyorlarsa ve ona yardıma hazırlarsa basit şekilde anlaşabilir. Dolaysız anlatımlarda cümleleri ve sıkça kullanılan tabirleri anlayabilir (örneğin kişinin kendisiyle, ailesiyle, alışverişle, iş ve yakın çevreyle ilgili bilgiler). Basit ve rutin durumlarda anlaşabilir, bilindik ve alışıldık konuların basit ve doğrudan aktarımını yapabilir. Basit anlatımlarla geldiği yeri, eğitimini, yakın çevresini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumları anlatabilir.

 
Bağımsız dil kullanımı
B1 B2
Okul, iş, boş zamanlar v.b. gibi alışılmış konularda, standart dil net bir şekilde kullanıldığında konunun ana noktalarını anlayabilir. Seyahatlerde, Almanca'nın konuşulduğu yerlerde karşılaşabileceği çoğu durumların üstesinden gelebilir. Alışıldık konularda ve kişisel ilgi alanlarında basit düzeyde ve konuları ilişkilendirerek kendini ifade edebilir. Yaşadığı olay ve deneyimleri, hayallerini, umutlarını ve hedeflerini anlatabilir, görüşlerini kısa olarak gerekçelendirebilir ve açıklama yapabilir. Somut ve soyut konulardaki zor metinlerin içeriğini ve kendi branşındaki tartışmaları anlayabilir. Sıradan bir sohbette anadilinde konuşan birisi ile her ikisinin de fazla zorluk çekmeyeceği şekilde spontane ve akıcı konuşup anlaşabilir. Geniş bir konu yelpazesinde net ve detaylı bir şekilde kendini ifade edebilir. Güncel bir konuda kişisel fikrini dile getirebilir, farklı seçeneklerin avantaj ve dezavantajlarını sıralayabilir.

 
Yetkin dil kullanımı
C1 C2
Farklı alanlarda kaleme alınmış zengin içerikli uzun metinleri anlayabilir ve saklı anlamları ortaya çıkarabilir. Spontane ve akıcı bir şekilde kendini ifade eder ve artık sık sık bilmediği/hatırlayamadığı bir kelimeyi aramaz. Dili günlük hayatta, iş yaşamında, meslekî eğitimde ve yükseköğrenimde esnek ve etkin kullanabilir. Açık, net ve sistemli bir şekilde kompleks durumlarda kendini ifade edebilir ve bunu yaparken farklı stratejiler kullanarak diğer metinlerle bağlantı kurabilir. Duyduğu ve okuduğu her şeyi zorluk çekmeden anlayabilir. Yazılı veya sözlü kaynaklardan aldığı bilgiyi özetleyebilir, bunları gerekçelendirebilir ve açıklamalı bir şekilde sunabilir. Kendini akıcı ve tam olarak spontane bir şekilde ifade edebilir, kompleks durumlarda bile anlamlardaki ince farklılıkları belirgin bir şekilde dile getirebilir.

Menu
Kapat
Tel