SSS >

Kayıt dondurma işlemi mücbir sebepler ortaya çıkmadığı sürece sadece eğitim bitişlerinde ve eğitim süreciniz bitmeden 15 gün öncesinde haber vermeniz kaydı ile yapılabilir. Buradaki asıl amaç, hem öğrencinin talebini gerçekleştirmek hem de kurumda devamlılığı sağlamak için gerekli düzenlemeleri yapacak kadar zaman kazanmaktır.

Size ait olan eğitim hakkınızı koşulların karşılıklı oluşturulması ile birlikte bir başkasına devredebilirsiniz.

Menu
Kapat
Tel