Hazırlık Atlama Sınavı (Proficiency) Kursu

PROFICIENCY (Yeterlilik) sınavlarını şirketler veya üniversiteler yapabilir. Proficiency sınavları üniversiteler tarafından yapıldığında hedef öğrencinin hazırlık sınıfını okumadan derslerine doğrudan devam edip edemeyeceğini belirlemektir. Öğrenci hazırlık sınıfını okumuş ise, proficiency sınavının gayesi öğrencinin hazırlık dönemini başarı ile tamamlayıp tamamlamadığını belirlemektir.

PROFICIENCY ne zaman verilir?
Genellikle Eylül’un ikinci haftası ile Ekim’in ikinci haftaları arasında yapılan Procifiency (Yeterlilik) testlerinin tarihleri üniversiteler tarafindan belirlenir.

PROFICIENCY sınavının içeriği nedir?
Procifiency sınavları içeriği üniversiteden üniversiteye değişmekle birlikte
Dil Bilgisi (Grammar), Kelime Bilgisi (Vocabulary), Okuduğunu Anlama(Reading Comprehension), Dinlediğini Anlama (Listening Comprehension) ve Yazma (Composition) bölümlerinden oluşmaktadır.


*Okuduğunu Anlama :Bu bölümde Proficiency Sınavının hedefi okuma parcalarının anlaşılması, kelime haznesinin genişletilmesi ve okuma tekniklerinin geliştirilmesidir.
*Yazma: Proficiency sınavında öğrencinin kompozisyon, yazma becerileri de test edilmektedir. Bu bölümde öğrencilerimize yazma teknikleri öğretilecektir. Bu teste hazırlık için öğrenciye bol bol yazma ödevleri verilerek Proficiency testine hazırlanacaktır.
*Dinlediğini Anlama: Bu bölümde Procifiency Sınavının hedefi öğrencilerin Ingilizce dinleme becerilerini geliştirmek, İngilizce olarak dinlenen parça ile ilgili soruları cevaplandırmaktır.
*Dil Bilgisi: Genelde bir Türk öğretmen tarafından öğretilen bu bölüm de genel Gramer kuralları öğrencilere öğretilecek, verilen ödevlerle de öğretim pekiştirilecektir.

Öğrencilerimizin  "Hazırlık Atlama Sınavları'nı " başarıyla geçtikleri üniversitelerden bazıları:

 • Bilgi
 • Mersin
 • Çağ
 • Yıldız Teknik
 • 9 Eylül
 • Ege
 • Yeditepe
 • Bahçeşehir 
 • Hacettepe
 • Doğuş
 • Uludağ
 • Anadolu        

 
 

 

Menu
Kapat
Tel