Fransızca
 
Kurumumuzda Genel Fransızca eğitimi verilmektedir. Öğrencilerimiz, her seviye bitiminde dört temel dil becerisini (dinleme-anlama, konuşma, okuma-anlama, yazma) ve bu becerileri destekleyen yan becerileri (dilbilgisi ve dikte) kapsayan seviye atlama sınavıyla değerlendirilirler.
 
Neden Fransızca?
  • Beş kıtada 43 ülkede 200 milyondan fazla insan tarafından konuşulur.
  • Mutfak kültürünün, modanın, kişisel otomobil ürünlerinin, mimari, sanat, tiyatro ve dansın uluslararası dilidir.
  • Birleşmiş Milletler'in resmi ve hali hazırda kullanılan dilidir.
  • İnternet'in ikinci dilidir.
  • Dünyanın en geniş ticari bloklarından olan Avrupa Birliği'nin resmi dilidir.
  • Kanada'da İngilizce ile birlikte ikinci dil olarak kullanılır.
  • 25'ten fazla Afrika ülkesinde ticaret ve iş hayatının resmi dilidir.
  • Bütün İngilizce kelimelerin neredeyse yarısı (%40-50)si Fransızca'dan gelir.
  • Dünya genelinde İspanyolca ve Almanca'ya göre daha fazla anlaşılır bir dildir.
  • Fransa dünyanın en önemli turizm merkezlerinden birisidir.
Seviyeler

Fransızca eğitimi A1, A2, B1.1, B1.2 ve B2 seviyelerinden oluşmaktadır. Her bir seviye 80 ders saatidir.
 
A1
Selamlaşma - vedalaşma, kendini tanıtabilme, zevklerinden bahsedebilme, bir kart postal yazabilme, planlarından bahsedebilme, öneri yapabilme, kabul ve ya reddedebilme, olumlu ya da olumsuz fikir verme, günlük tutabilme. Yön sorma ve tarif edebilme, kültürel etkinliklerle ilgili bir makaleyi anlayabilme, tavsiye verebilme, verilen bilgilerden yola çıkarak bir hikaye yazabilme, bir gününü anlatabilme, bir romanın özetini anlayabilme, duygu-düşüncelerini ifade edebilme, geçmişteki olayları analtabilme, mektup yazabilme...

A2
Zevklerinden bahsedebilme, geçmişteki bir olayı yazabilme, sanat hakkındaki kısa bir makaleyi anlayabilme, bir reklam ve ya şarkıyı anlayabilme, bir değer yargısını ifade edebilme, geçmişteki bir olayı anlatabilme. Sevinç, öfke, memnuniyetsizliğini, izlenimlerini belirtebilme, mimari bir projeyi anlayabilme, şikayet edebilme, teyid edebilme, gazete yazılarını anlayabilmek, kısa yazılar yazabilme, bir internet sitesindeki bilgileri anlayabilme, tartışmaları takip edebilme...

B1.1
Önemli konularda üstlendikleri sorumluluklardan bahseden kişileri anlama, açıklayıcı yorumları anlayabilme, kişisel seçimini doğrulama, telefonda konuşabilme, bir fikre karşı savunma yapabilme, her yönüyle dili anlayabilme, doğrudan sanal ortamda karşılıklı değişimleri anlama, bir metnin geçiş noktalarını anlayabilme, şaşkınlığını gösterebilme, yazılı ya da sözlü bir söylem gerçekleştirebilme.

B1.2
Bir röportajı anlayabilme, güven/güvensizliğini gösterebilme, bir tabloyu tasvir edebilme, reklam metni yazabilme, söylenenleri aktarabilme, birinin kızgınlığına cevap verme, edebi bir metni anlayabilme, bir hikayenin devamını hayal edip yazabilme, bir filmin bir sahnesinde geçen konuşmayı anlayıp devamını hayal edebilme, bir şarkının neden bahsettiğini anlayabilme, bir gazeteye hayal kırıklığını anlatan bir yazı yazabilme, mesleki bir karşılıklı konuşmayı anlama, günlük ifadelerle mini diyaloglar yazabilme, mesleki bir teklife cevaben red mektubu yazabilme, bir forum tartışmasında belirtilen fikirleri anlayabilme...

B2
Kısa metrajlı bir filmin hikayesini anlayabilme, el ilanı hazırlayabilme, karşılıklı bir değişim ortamında, söz alabilme, konuşma yapabilme, birinin konuşmasını engelleyebilme, politik-ekonomik bir tartışmanın özünü anlayabilme, görsele dayalı deyimleri kullanabilma, iddialara karşı çıkabilme, verilenlerden yola çıkarak bir senaryo yaratabilme, bir televizyon eleştirisini anlayabilme, bir konuşmanın özetini anlayabilme, konuşmaları özetleyebilme, niyet mektubu yazıp anlayabilme, bir tabloyu kendi yorumuyla anlatabilme, bir durumun komik yönünü anlayabilme…

Fransızca Eğitimlerimizin Avrupa Ortak Dil Kriterlerine Uygunluğu
Aktif Eğitim Merkezi'nde verilmekte olan Fransızca eğitimleri Avrupa Ortak Dil Kriterleri doğrultusunda aşağıdaki becerileri öğrenciye kazanırmayı hedefler:
• Dinleme
• Okuma
• Karşılıklı Konuşma (Dialog)
• Sözlü Anlatım (Monolog)
• Yazılı Anlatım
Ayrıca, kurumumuzda salt grammer bilgisini ölçen klasikleşmiş çoktan seçmeli test sınavları uygulanmaz. Bu beş becerinin tümünü (grammer de dahil) ölçen kapsamlı bir sınav tekniği uygulanır.

Sınıflarımız Max. 8 kişiliktir, hafta içi veya hafta sonu ders seçenekleri mevcuttur.


Sertifika
Kurlara düzenli devam eden öğrenciler her seviye sonunda dil sertifikalarını almaya hak kazanırlar. Belge alabilmek için eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olmak zorunludur.

Kullanılan Materyaller
Derslerde İnitial ve Taxi! ders kitapları, alıştırma kitapları, CD ve videoları ile Fransızca öğretim elemanlarınca hazırlanan dil öğretimini destekleyici ek materyaller kullanılmaktadır.

Ders Gün ve Saatleri
* Yeni açılacak grupların başlama tarihi, gün ve saatlerini görmek için tıklayınız...

Eğitime Nasıl Katılabilirim?
Online Kayıt yaptırmak için lütfen tıklayınız...

 


 

Menu
Kapat