Bilgisayar Programcılık Kursuna Kimler Katılabilir:

Çeşitli konularda çok miktardaki bilgiyi bilgisayar ortamında hızlı ve sistematik bir biçimde çözümlemek ve değerlendirebilmek amacı ile program yazmak isteyen herkes kursa katılabilir. Ayrıca Kamu kuruluşunda çalışan ve farklı kadro ya da bölümlere geçmek isteyenler, belediyelerde çalışan ve kadrolu olarak çalışmak isteyler, çözümleyici sertifikası almak isteyenlerde kursa katılabilir. Sağlık Bakanlığı'nda Çalışan Uzmanlarında ihtiyacı olan sertifika bu kurs sonucu verilmektedir. Kamu Hastaneleri Birliği bünyesinde çalışanların ihtiyacı olan sertifika programcılık sertifikasıdır.

Eğitimin İçeriği

Programlamaya Giriş
Algoritma ile problemlerin çözüm adımlarının belirlenmesi.
Bilişim Mantığı ile programın çözüm metodlarının belirlenmesi.
İş Akış Şemaları ile algoritmanın işleyişinin şematik olarak gösterimi ve sınanması çalışması.
Quick Basic ile algoritmaların program kodları haline dönüştürülmesi
Visual Basic Programlama dili ile görsel programcılık
Access Veri Tabanı
Visual Basic Uygulalamaları
Turbo Pascal ile Yapısal Programlama mantığının verilmesi
Delphi ile görsel dil kolaylığı ve yapısal programlama

Eğitim süresi:

Eğitim süresi 1,5 ay.

Sertifikalar:

Eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler AKTİF EĞİTİM MERKEZİ onaylı sertifika ya da Milli Eğitim Bakanlığı'nın açmış olduğu sertifika sınavlarına girerek Milli Eğitim Bakanlığı onaylı 400 saatlik programcılık sertifikası alabilirler. (Bilgisayar Programcısı Sertifikası) Bu sertifika kamuda aynı zamanda Çözümleyici Sertifikası olarakta bilinmektedir.

Menu
Kapat